martes, 10 de abril de 2012

“Pot ser més fàcil curar un mal físic que un emocional”

Pallapupas porta tres cursos impartint l'activitat “Noves eines per a la intervenció en el món hospitalari” als futurs metges i infermeres del Campus de la Salut que la UB té a Bellvitge. Santiago Ambrosio i Xavier Ariza, vicedegà i cap d’estudis quan van començar les classes al 2009, van ser els principals responsables de la aposta de la UB per portar Pallapupas a la universitat. 

Salir en un video así no tiene precio... Cavall d´Acer 2017

TOUR de FLANDES CYCLO 2015

TOUR de FLANDES CYCLO 2015
A 3 grados bajo la lluvia...